top of page
Tessa Peetoom.jpg.png

Tessa Peetoom

download.jpg

Director diversity, equity and inclusion
LeasePlan

Tessa Peetoom is International HR Project Manager bij LeasePlan. LeasePlan opereert in 32 landen. Daardoor is er een grote diversiteit aan culturen en achtergronden in de lokale en centrale teams. Maar inclusie wordt wereldwijd nog altijd verschillend geïnterpreteerd. Om de visie op ‘Diversity & Inclusion’ wereldwijd te kunnen afstemmen, heeft LeasePlan op hoofdlijnen een beleid gecreëerd om de landen te ondersteunen met een raamwerk voor de verdergaande implementatie. Daarbij heeft het bedrijf zich gecommitteerd aan het voortbouwen aan een LeasePlan cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen heeft – los van ras, nationaliteit, geslacht, leeftijd, beperkingen en geaardheid.

Tessa

10.15 - 10.50 uur

Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie bij LeasePlan

LeasePlan is een internationale organisatie. Het bedrijf is zich bewust van de wereldwijde kansen en uitdagingen van centraal begeleide inclusie. Tessa Peetoom geeft in haar bijdrage inzicht in het beleid van Leaseplan. Verder gaat ze in op het raamwerk voor implementatie van het beleid. Daarbij geldt de employee journey als uitgangspunt: gelijke kansen voor alle medewerkers en hen de mogelijkheid bieden zichzelf te zijn in alle facetten.

bottom of page